Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Sonuçları-Kesin Sonuç

01 Eylül 2021 Çarşamba

 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Sonuçları için tıklayınız 
 • Kayıt için isteten belgeler ve sunuluş şekli aşağıda yazılıdır. Programa kabul edilen adaylar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak öğrenci kayıtlarını yapacaklardır. (Asıl listeden kazanan adayların kayıt ve boş kontenjan kalması halinde yedek adayların kabul iş ve süreçleri Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından yürütüleceğinden bu konudaki bilgi taleplerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir.) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığın web sayfası için tıklayınız. Kayıt işlemleri için Öğrenci İşleri  iletişim: Umut ASLAN  Tel: 0(462) 455 15 04
Yüksek Lisans Programlarına Yerleşen Adaylardan Kayıt Sırasında İstenen Belgeler:
 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (*),
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti (*),
 3. ALES Sonuç Belgesi,
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 5. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için),
 6. İki adet vesikalık fotoğraf.
Doktora Programlarına Yerleşen Adaylardan Kayıt Sırasında İstenen Belgeler:
 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (*),
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti (*),
 3. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (*),
 4. Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (*),
 5. ALES Sonuç Belgesi,
 6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi,
 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için),
 9. İki adet vesikalık fotoğraf.
Kayıt Belgelerinin Sunuluş Şekli
 • (*) işareti ile gösterilen belgelerin asılları kayıt esnasında öğrenci işleri personeline gösterilmek kaydıyla fotokopileri veya noter onaylı veya düzenlenmiş oldukları kurumlarca onaylanmış örnekleri kabul edilir.
 • ALES, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarına ilişkin sonuç belgeleri üzerinde kontrol kodu olan çıktılar kabul edilir.
 • Nüfus cüzdanı ve Askerlik Durum Belgesinin fotokopisi kabul edilir.
 • Silinti, kazıntısı olan veya okunamayan belge sunan, eksik belge ile başvuran veya fotokopi, faks gibi belgeleri ibraz eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 
 • Takvim