Uzaktan Erişim Yoluyla Tez Savunma Sınavı ve Mezuniyet İşlemleri Hakkında

15 Nisan 2020 Çarşamba


20.03.2020 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısında tez savunma sınavlarının uzaktan erişim yoluyla dijital ortamda yapılabilmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz bünyesinde sürecin uzaktan erişim yoluyla yapılmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmış bulunmaktadır. İlgili kararlar doğrultusunda tez savunma sınavı ve mezuniyet süreçlerinin uzaktan erişim yoluyla yapılmasına ilişkin uygulama esasları belirlenmiştir.  
Covid-19 salgını sürecinde tez teslim ve mezuniyet süreçlerinin tüm aşamalarında yalnızca uzaktan erişim yolu takip edilecektir. 
İlgili esaslar kapsamında tez teslim başvuruları alınmaya başlanmıştır.