Aday Öğrenci Başvurusu

Öğrenci Kabulü
Başvuru şartları, alınacak öğrenci sayısı ve başvuru tarihleri Enstitü web sayfasından ilan edilir.

1- Lisans Eğitimini Yurt İçinde Tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adayların Lisansüstü Programa Kabulü:

A-Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları:
 • Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları, başvuru şartları ve öğrenim ücretlerini görmek için tıklayınız.

B- Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları:
Genel Bilgiler:
 1. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylara giriş sınavı yapılır. Giriş sınavı yazılı veya mülakat şeklinde yapılır. Giriş sınavına katılmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.
 2. 100’lük sistem dışındaki mezuniyet not ortalamaları Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen 100’lük karşılıklarıyla değerlendirilir. Üniversitelerin yapmış oldukları not dönüşümleri kullanılmaz.
 3. Müzikoloji hariç tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başvuru puanı ALES’in %55’i mezuniyet ortalamasının %35’i ve giriş sınavından alınan puanın %10’u toplanarak hesaplanır. Başvuru puanı 60’ın altında hesaplanan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 4. Müzikoloji tezli yüksek lisans programına başvuran adayların başvuru puanı ise mezuniyet ortalamasının %30’u, yetenek sınavının %60’ı ve giriş sınavından alınan puanın %10’u toplanarak hesaplanır. Başvuru puanı 65’ın altında hesaplanan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 5. Doktora programlarına başvuran adayların başvuru puanı ALES’in %55’i lisans mezuniyet ortalamasının %20’i, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %10’u ve giriş sınavından alınan puanın %15’i toplanarak hesaplanır. Başvuru puanı 70’ın altında hesaplanan adaylar değerlendirmeye alınmaz.
 6. Alan dışı kontenjandan kabul edilen öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır. Ayrıca lisansı farklı alandan olup alan içi kontenjandan doktora programına kabul edilen öğrencilere de iki yarıyıllık bilimsel hazırlık programı uygulanır.  Bilimsel hazırlık programı ile ilgili ayrıntı bilgiye http://lisansustu.trabzon.edu.tr/tr/page/bilimsel-hazirlik-programi/4998 internet sayfasından ulaşabilirsiniz.
  • Tezli yüksek lisans programlarını ve başvuru şartlarını görmek için tıklayınız.
  • Doktora programlarını ve başvuru şarlarını görmek için tıklayınız.
Yüksek Lisans Programlarına Başvuran Adaylardan İstenen Belgeler
 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (*),
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti (*),
 3. ALES Sonuç Belgesi,
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 5. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için).
 
Doktora Programına Başvuran Adaylardan İstenen Belgeler
 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (*),
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti (*),
 3. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (*),
 4. Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (*),
 5. ALES Sonuç Belgesi,
 6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi,
 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için).
 
 
2- Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulü:
 • Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabul şartlarını ve başvurabilecekleri tezli yüksek lisans ve doktora programlarını görmek için tıklayınız.