Aday Öğrenci Başvurusu

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Enstitümüz tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınacaktır.

1- İkinci Öğretim ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları  
 • Başvuru kılavuzunu indirmek için tıklayınız.
 • Başvurular 01 - 21 Eylül 2020 tarihleri arasında Lisansüstü Aday Başvuru Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır (http://ogrenci.trabzon.edu.tr/AdayLogin başvuru için Internet Explorer veya Chrome son sürümü kullanılması önerilir.) Adayların, sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurmaları, aşağıda yazılı belgeleri tarayarak sisteme yüklemeleri ve sistem üzerinden başvuruyu göndermeleri gerekmektedir. Sistem, adayların erişimine 01 Eylül 2020 tarihinde saat 09.00’da açılacaktır. 21 Eylül 2020 tarihinde saat 17.00’den sonra sisteme yeni kullanıcı kayıt olamayacak ve sistem saat 19.00’da başvurulara tamamen kapatılacaktır. Adaylara, sisteme yüklenmesi istenen belgeleri önceden tarayarak bilgisayarlarına indirmeleri ve sistemin başvurulara kapanış saatini dikkate alarak başvurularını tamamlamaları önerilmektedir. Belgelerin sisteme yüklendikten sonra mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Adaylardan başvuru ücreti alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. 
 • Lisansüstü Aday Başvuru Bilgi Sistemine Yüklenecek Belgeler:
 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi,
 • Lisans Mezuniyet Transkripti,
 • Eğitim Yönetimi (EYTPE) programına başvuran adaylardan (öğretmen yetiştiren fakültelerden mezun olanlar hariç) pedagojik formasyon sertifikası veya öğretmen olarak kamuda veya özel sektörde çalıştırıldığına dair belge
 • Başvuru Belgelerinin Sisteme Yükleniş Şekli
 • Belgelerin asılları veya noter onaylı veya düzenlenmiş oldukları kurumlarca onaylanmış örneklerinin taranmış suretleri sisteme yüklenir.
 • Belgelerin sisteme yüklendikten sonra mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Yüklenen belgelerin yukarıda yazılı açıklamalar doğrultusunda sisteme yüklenmemesi, okunaklı olmaması veya eksik olması halinde başvurular iptal edilir.
   
2- Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları 
A-  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için:  
 • COVID-19 salgınının devam etmesi nedeniyle Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü başvurularında giriş sınavı yapılmayacak olup adaylar ön değerlendirme puanları ile tercihlerine yerleştirilecektir. Bu karar kapsamında adayların ön değerlendirme puanlarına göre oluşturulacak olan başvuru sonuçlarının listesi 25 Eylül 2020 tarihinde ilan edilecektir.  Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 • Başvurular, 01-21 Eylül 2020 tarihleri arasında Lisansüstü Aday Başvuru Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır (http://ogrenci.trabzon.edu.tr/AdayLogin başvuru için Internet Explorer veya Chrome son sürümü kullanılması önerilir.) Adayların, sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurmaları, aşağıda yazılı belgeleri tarayarak sisteme yüklemeleri ve sistem üzerinden başvuruyu göndermeleri gerekmektedir. Sistem, adayların erişimine 01 Eylül 2020 tarihinde saat 09.00’da açılacaktır. 21 Eylül 2020 tarihinde saat 17.00’den sonra sisteme yeni kullanıcı kayıt olamayacak ve sistem saat 19.00’da başvurulara tamamen kapatılacaktır. Adaylara, sisteme yüklenmesi istenen belgeleri önceden tarayarak bilgisayarlarına indirmeleri ve sistemin başvurulara kapanış saatini dikkate alarak başvurularını tamamlamaları önerilmektedir. Belgelerin sisteme yüklendikten sonra mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Adaylardan başvuru ücreti alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Doktora Programları Başvurularında YDS Sonuç Belgesi İbrazı (yeni)
  Ülkemizde yaşanan küresel salgın nedeniyle ÖSYM tarafından Yabancı  Dil  Sınavı  (YDS)  27 Eylül 2020'ye ertelenmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılan, YDS belgesi olmadığı için yükseköğretim kurumlarında açılan lisansüstü programlara başvuru yapılamadığı konulu başvurular çerçevesinde adayların mağduriyetinin giderilebilmesi için 02.09.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında ekte yayınlanan karar alınmıştır.
  Bu karar kapsamında Yabancı Dil Sınavı (YDS) belgesi olmayan adaylar Enstitümüz doktora programına başvurabilecektir. Yapılan başvuru sonucunda doktora programa kayıt hakkı kazanan adayların belgelerini, ÖSYM'nin 27 Eylül 2020 tarihli YDS sonuçlarının açıklamasından itibaren 5 gün içinde  mesai  bitimine kadar  Enstitüye ibraz  etmesi,  bu  belgeyi  belirlenen  tarihe  kadar  ibraz  etmeyenlerin  kayıt işlemleri iptal edilecektir.
  Enstitümüz doktora programına 27 Eylül 2020 tarihli YDS sınav sonucu ile kabul edilmek isteyen adaylar Lisansüstü Aday Başvuru Bilgi Sistemine yabancı dil belgesi olarak ekte yer alan dilekçesini ekleyip başvurabilecektir. 
Yüksek Lisans Programlarına Başvuruda Bulunacak Olan Adayların Lisansüstü Aday Başvuru Bilgi Sistemine Yükleyecekleri Belgeler:
 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi(*),
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti(*),
 3. ALES Sonuç Belgesi.
Doktora Programına Başvuruda Bulunacak Olan Adayların Lisansüstü Aday Başvuru Bilgi Sistemine Yükleyecekleri Belgeler:
 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi(*),
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti(*),
 3. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi(*),
 4. Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti(*),
 5. ALES Sonuç Belgesi,
 6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi.
Başvuru Belgelerinin Sisteme Yükleniş Şekli:
 • (*) işareti ile gösterilen belgelerin asılları veya noter onaylı veya düzenlenmiş oldukları kurumlarca onaylanmış örneklerinin taranmış suretleri sisteme yüklenir.
 • ALES, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarına ilişkin sonuç belgelerinin üzerinde kontrol kodu olan suretleri sisteme yüklenir.
 • Belgelerin sisteme yüklendikten sonra mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Yüklenen belgelerin yukarıda yazılı açıklamalar doğrultusunda sisteme yüklenmemesi, okunaklı olmaması veya eksik olması halinde başvurular iptal edilir.
B- Yabancı uyruklu adaylar  için:  Başvurular 18-20 Eylül 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, şahsen Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Söğütlü - Akçaabat/TRABZON adresine yapılacaktır.  Adaylar yalnızca bir programa başvurabilecektir.