Anabilim Dalları ve Programlar

 
ANABİLİM DALI PROGRAM ADI
Beden Eğitimi ve Spor         Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı      
Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı      
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Teknolojileri Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doktora Programı      
Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı      
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı      
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı      
Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Ortak)*
Gazetecilik     Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans Programı         
Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı     
Resim - İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı          
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık         Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezli Yüksek Lisans Programı      
Kamu Hukuku   Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı      
Kamu Hukuku Doktora Programı (Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle Ortak)*
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı      
Biyoloji Eğitimi Doktora Programı*  
Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı
Fizik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı      
Fizik Eğitimi Doktora Programı*
Kimya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı      
Kimya Eğitimi Doktora Programı*
Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı      
Matematik Eğitimi Doktora Programı
Müzikoloji  Müzikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı      
Özel Eğitim Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı      
Resim* Resim Tezli Yüksek Lisans Programı*
Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Doktora Programı
Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri  Tezli Yüksek Lisans Programı      
Temel İslam Bilimleri  Tezli Yüksek Lisans Programı (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Ortak)*  
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Coğrafya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı*   
Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı
Tarih Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı*
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı*      
Türkçe Eğitimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı      
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı      
Türkçe Eğitimi Doktora Programı*
*  İşareti olan programlara yeni öğrenci alınmamaktadır.