Başarılı Dersi Başarısız Derse Saydırma

Öğrenci, başarısız olduğu ders yerine sonraki dönem/dönemlerde almış olduğu dersi danışmanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başarısız dersinin yerine saydırabilir. Öğrencinin bu şekilde saydırabileceği ders sayısı en fazla ikidir. Öğrenci, kaldığı diğer dersleri tekrar alıp süresi içinde başarmak zorundadır. Tekrar alınarak başarılı olunan bir ders, başarısız olunan başka bir ders yerine saydırılamaz. Zorunlu dersten başarısız olunması halinde süresi içinde tekrar alınarak geçer not alınmalıdır. Zorunlu ders başarısız olunan başka bir ders yerine saydırılamaz.

Öğrenci, İngilizce hazırlık ve bilimsel hazırlık programında geçirdiği süre hariç en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar ders saydırma başvurusunu yapmalıdır. Başvuru, akademik takvimde belirtilen süre içinde Anabilim Dalı Başkanlığına yapılır. Öğrencinin başvuru yapabilmesi için almış olduğu kredili derslerin harfli notlarının transkriptine işlenmiş olması gerekir. Öğrenci, başvuru sırasında aşağıda yazılı belgeleri Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.

Anabilim Dalı Başkanlığınca, öğrencinin talebi öğrenci tarafından teslim edilen "Başarılı Dersi Başarısız Derse Saydırma Belgesi” onaylanarak Enstitüye önerilir.

 
İlgili Mevzuat: