Doktora Tez Önerisi ve Savunması

 
Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, tez önerisi sözlü savunma sınavına girmek için başvurusunu  tez izleme komitesine yapar. Öğrenci, tez izleme komitesince belirtilen tarihte tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla karar verilir.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

İlk başvuru ve ilk başvuru düzeltme tez önerisi sözlü savunma sınavında tezi reddedilen öğrenci aynı danışmanla ya da danışman değişikliği yaparak programa devam edip etmeyeceğini sınav sonrasında anabilim dalı başkanlığına bir dilekçe ile bildirir.

Başvuru süresi, sınav tarihinin belirlenmesi ve kullanılacak formlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu formlar Anabilim Dalı Başkanlığınca düzenlendiği tarihi izleyen üç iş günü içinde Enstitüye gönderilir.
İlk Başvuru: İstenen Belgeler /Formlar
  • Öğrenci, yeterlik sınav tarihini izleyen 165 gün içinde tez önerisini hazırlayıp tez izleme komitesine dağıtır.
  • Tez önerisi sözlü savunma sınavı, yeterlik sınav tarihini izleyen 180 gün içinde yapılır.
  • Öğrenci savunma tarihinden en az 15 gün önce hazırladığı önerisini tez izleme komitesine dağıtmak zorundadır.
 
İkinci başvuru  İstenen Belgeler /Formlar
  • Tezi reddedilen öğrenci aynı danışmanla devam etmek istemesi durumunda 75 gün içinde, danışmanını değiştirerek devam etmek istemesi durumunda 165 gün içinde tez önerisini hazırlayıp tez izleme komitesine dağıtır.
  • Tezi reddedilen öğrencinin aynı danışmanla devam etmek istemesi durumunda 90 gün içinde, danışmanını değiştirerek devam etmek istemesi durumunda 180 gün içinde tez önerisi sözlü savunma sınavı yapılır.
  • Sürenin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak ilk başvuru sonucunda yapılan sınav tarihi esas alınır.
  • Öğrenci savunma tarihinden en az 15 gün önce hazırladığı önerisini tez izleme komitesine dağıtmak zorundadır.
Düzeltme Kararı Verilen Tezlerde  İstenen Belgeler /Formlar
  • Tez izleme komitesi, savunma sonucunda düzeltme kararı verebilir. Bu durumda öğrenciye düzeltme için bir ay süre verilir.
 

İlgili Mevzuat:
Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği