Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Bülent GÜVEN  Enstitü Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Medine ÖZMEN - Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Semra ÇİNEMRE - Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Fatih BEKTAŞ - Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İdiris YILMAZ - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ünal ÇAKIROĞLU - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hikmet YAZICI - Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Fatih TOPALOĞLU - Felsefe ve Din Bilimleri  Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Yavuz BAYRAM - Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Kayhan KURTULDU - Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şahinde YAVUZ - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CİN - Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLU - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ali KELEŞ - Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU - Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sonay ÇEVİK - Resim Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Durmuş EKİZ - Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Murat SULA - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rahmi ÇİÇEK - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi  Anabilim Dalı Başkanı
Ahmet ŞAHİN Enstitü Sekreteri (Raportör)