Diğer Üniversitelerden Ders Alma


Enstitümüz tezli yüksek lisans/doktora öğrencileri tez danışmanının onayı, anabilim dalı başkanlığının komisyon kararına bağlı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversitemiz dışındaki enstitümüzden ders alabilirler. Komisyon üyeleri anabilim dalı başkanlığınca kurulur. Öğrenci başvurusu; tez danışmanı onayı, komisyon kararı ve anabilim dalı başkanlığı önerisi Enstitü Öğrencilerinin Üniversitemiz Dışındaki Diğer Enstitülerden Ders Alması-Başvuru ve Değerlendirme Formu kullanılarak yapılır. Anabilim dalı başkanlığı, önerisini en geç ders yazılım haftası içinde Enstitüye yapmalıdır.

Anabilim dalı başkanlığının önerisi uygun bulunması durumunda; öğrencinin alacağı dersler ilgili enstitüye yazılır. Aynı yazıda derslere devam durumunun ve başarı notlarının dönem sonunda Enstitümüze bildirilmesi istenir. Enstitümüze bildirilen devam durumu ve başarı notları Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve sonucu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca öğrencinin transkriptine işlenir.

Uyarı: Öğrenim harcı ödemesi gerekenler kayıt haftası içinde öğrenim harcını ödemelidir.
 
Üniversitemiz Dışından Alınabilecek Dersler ve Sayıları 
Üniversitemizin herhangi bir lisansüstü programında olmaması kaydıyla tezli yüksek lisans öğrencileri ve yüksek lisans derecesi ile doktoraya kabul edilen öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle doktoraya kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçebilir.

İstenen Belgeler:

İlgili Mevzuat:
Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği