Etik Kurulu Onay Belgesi & Bilimsel Çalışma İzin Başvurusu

 

Etik Kurulu Onay Belgesi Başvurusu 


Lisansüstü eğitim sürecinde öğrenciler, tez konuları ve bilimsel çalışmalar kapsamında çeşitli araştırmalar yürütmektedir. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yürütülen araştırmalarda, doğası gereği, genellikle insanlar üzerinden çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmakta ve bilgiler toplanmaktadır. Araştırma verilerinin insanlar üzerinden elde edilmesi planlandığında kullanılacak veri toplama kaynaklarının (anket, ölçek, mülakat, başarı testi vb.) yürürlükte olan tüm yasal düzenlemeler başta olmak üzere etik, ilke ve kurallara uygun hazırlanması, planlanması ve uygulamalarının bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda, Üniversite, sivil toplum ve benzeri kurum ve kuruluşlarda yapılacak bilimsel araştırmalar için önceden Etik kurulu onay belgesi alınması zorunludur. 

Tezler için 
Etik kurul onay belgesinin alınması için Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulunun sayfasında yer alan belge ve formlar hazırlandıktan sonra başvuru Anabilim Dalı Başkanlığına yapılır. Anabilim Dalı Başkanlığı, bu başvuruyu görüş belirterek üst yazı ile Enstitüye gönderir.  

Proje ve Makaleler için
Öğrencilerin bizzat yapacağı proje, makale vb. çalışmalarının Etik kurulu başvuruları 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulunun sayfasında yer alan belge ve formlar hazırlandıktan sonra Anabilim Dalı Başkanlığına yapılır. Anabilim Dalı Başkanlığı, bu başvuruyu görüş belirterek üst yazı ile Enstitüye gönderir. (Danışmanlarının yapacağı başvurular ise danışmanlık kadrolarının bağlı olduğu Bölüm Başkanlıkları aracılığı ile Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüklerine yapılır.)

* Etik Kurulu Onay Belgesi için yapılan başvurunun sonucu Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Biriminden öğrenci veya danışmanı tarafından bizzat teslim alınacaktır.

Bilimsel Çalışma İzin Başvurusu 
İlgili kurumlara yapılacak olan başvuru Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitü üzerinden yapılır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda yapılmak istenen bilimsel çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığının Bilimsel Araştırma Uygulama İznine ilişkin 2020/2 sayılı Genelgesi doğrultusunda hazırlanacaktır. Öğrenci çalışma izni için ilk olarak https://ayse.meb.gov.tr  sitesi üzerinden ön başvuru yapması ve genelgede yer alan "Araştırma İzni Başvuru Taahhütnamesi”ni doldurması gerekmektedir. 

İstenen Belgeler: