Etik Kurulu Onay Belgesi & Bilimsel Çalışma İzin Başvurusu

/Files/ckFiles/lisansustu-trabzon-edu-tr/Süreçler ve Formlar/Etik Kurul_Araştırma İzni/Süreçler ve Formlar_Etik Kurul_Bilimsel Çalışma İzni_Onay Formu.docLisansüstü eğitim sürecinde öğrenciler, tez konuları ve bilimsel çalışmalar kapsamında çeşitli araştırmalar yürütmektedir. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yürütülen araştırmalarda, doğası gereği, genellikle insanlar üzerinden çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmakta ve bilgiler toplanmaktadır. Araştırma verilerinin insanlar üzerinden elde edilmesi planlandığında kullanılacak veri toplama kaynaklarının (anket, ölçek, mülakat, başarı testi vb.) yürürlükte olan tüm yasal düzenlemeler başta olmak üzere etik, ilke ve kurallara uygun hazırlanması, planlanması ve uygulamalarının bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda, Üniversite, sivil toplum ve benzeri kurum ve kuruluşlarda yapılacak bilimsel araştırmalar için ilgili kurumlardan izin alınması gereklidir. İzin başvurusu Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden Enstitüye yapılır. Başvuracak öğrencinin başvuru öncesinde veri toplama araçları için etik kurul onay belgesi almalıdır.

Aşağıdaki metinde etik kurul onay belgesinin alınması ve izin başvurusu için kullanılacak formlar ve istenen belgeler açıklanmıştır.

 
 
1- Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulundan Etik Kurulu Onay Belgesi Başvurusu

Uyarı: Başvuru öncesinde aşağıda yazılı belgeler ayrıca Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Başkanı Prof. Dr. Haluk ÖZMEN'in  hozmen61@hotmail.com  e-posta adresine gönderilecektir.


İstenilen Belgeler:  
Etik Kurulu Onay Belgesi Başvuru Sonucunun Alınması:
Etik Kurulu Onay Belgesi için yapılan başvurunun sonucu  Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Biriminden öğrenci tarafından bizzat teslim alınacaktır.


 

2- Bilimsel Çalışma İzin Başvurusu 
İlgili kurumlara yapılacak olan başvuru Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitü üzerinden yapılır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda yapılmak istenen bilimsel çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığının Bilimsel Araştırma Uygulama İznine ilişkin 2020/2 sayılı Genelgesi doğrultusunda hazırlanacaktır. Öğrenci çalışma izni için ilk olarak https://ayse.meb.gov.tr  sitesi üzerinden ön başvuru yapması ve genelgede yer alan "Araştırma İzni Başvuru Taahhütnamesi”ni doldurması gerekmektedir. 

İstenen Belgeler: