Ders Muafiyeti & Kredi Yüküne Ders Saydırma

1- Kredi Yüküne Ders Saydırma:

E
nstitümüzde özel öğrenci statüsünde ders alıp daha sonra aynı lisansüstü programa kayıt yaptıran, Enstitümüzden kaydı silinip başka bir programı kazanan veya başka bir üniversiteden kaydı silinerek Enstitümüze kayıt yaptıran öğrenci başarılı olduğu en fazla iki dersi (6 kredi) anabilim dalı başkanlığının komisyon kararına bağlı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kredi yüküne saydırabilir. Başvuru akademik takvimde belirtilen süreler içinde Kredi Yüküne Ders Saydırma Başvuru Formu kullanılarak anabilim dalı başkanlığına yapılır. Anabilim dalı başkanlığı komisyon kararına bağlı önerisini öğrencinin doldurmuş olduğu başvuru formuna işleyerek Enstitüye bildirir.
 
İstenen Belgeler:
  • Kredi Yüküne Ders Saydırma Başvuru Formu
  • Derslerin alındığı üniversite tarafından düzenlenen derslerin başarı durumunu gösterir onaylı belge (transkript) ve onaylı ders içerikleri
  • Derslerin alındığı programdan kaydının silindiğine dair onaylı belge (Özel öğrenci statüsünde ders alanlar hariç)
  • Enstitüdeki mevcut durumunu gösterir onaylı güncel transkript
 
Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığınca eksik belgeli başvurular veya süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bu durumda başvuru belgeleri öğrenciye iade edilir. Süresi içinde başvuran adayların başvuruları 
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 31 ve 36. Maddesine göre değerlendirilerek sonuçlandırılır.
2- "Gelişim ve Öğrenme" ve "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" Ders Muafiyeti

Doktora programı öğrencileri Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35/ğ maddesinde yazılı şartları sağlamaları halinde akademik takvimde belirtilen süre içinde muafiyet başvurularını Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığına yaparlar. Muafiyet sonucu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.


İstenen Belgeler:
  • Başvuru Formu
  • Derslerin alındığı üniversite tarafından düzenlenen derslerin başarı durumunu gösterir onaylı belge (transkript) ve onaylı ders içerikleri (Trabzon Üniversitesinden alınan dersler için içerik istenmez)
  • Enstitüdeki mevcut durumunu gösterir onaylı güncel transkript

Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 35/ğ: Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersinin kredili ya da kredisiz olarak okutulması zorunludur. Ayrıca doktora/sanatta yeterlik programlarında ise Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi, Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerinin de alınması zorunludur. Doktora öğrencisi “Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi” dersini programın ikinci yarıyılından itibaren ve yeterlik sınavından önce almalıdır. “Gelişim ve Öğrenme” ve “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersleri tez savunma sınavına kadar başarılmalıdır. Bu derslerden muaf olabilmek için lisans mezuniyetinden sonra beş yıl içinde doktoraya başlamış olmak ve en az CC notu ile geçmiş olmak gerekir. Doğrudan bu adlarla ders alınmadığı durumlarda “Gelişim ve Öğrenme” dersi için “Eğitim Psikolojisi”, “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersi için ise “Öğretim İlke ve Yöntemleri” ile “Ölçme ve Değerlendirme” derslerinin başarı durumuna bakılarak değerlendirilir.