Misyon & Vizyon

Misyonumuz
Yerelden evrensele uzanan değerler ışığında, bilimsel gelişmelere katkıda bulunan tez çalışmaları yoluyla bölgesel-ulusal-uluslararası nitelikteki araştırma problemlerine somut çözüm önerileri sunmayı ve ülkemizin araştırma kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen; bilim insanı adayı olan öğrencilerimizin, alanlarında özgün ve nitelikli araştırma yapabilecek bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan; bilgi üretme fonksiyonunu sürdürürken bir yandan da etik ilkeleri önceleyen, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına sahip bir kurum olmaktır.
 
Vizyonumuz
Lisansüstü eğitim-öğretim programlarında evrensel yararlılık ve etik ilkelerden ayrılmaksızın nitelikli araştırmalar yoluyla özgün bilgi, yaklaşım ve yöntemler üreterek ülkemizin, bilim dünyasında rekabet gücünü artıracak girişimci ve yenilikçi alan uzmanları yetiştirmektir.