Özel Ögrenci

 
Başvuru
Bir lisans/yüksek lisans/doktora mezunu dersi almak istendiği anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla Enstitümüzden özel öğrenci statüsünde ders alabilir. Özel öğrenci başvurusu ve anabilim dalı başkanlığınca önerilmesi Özel Öğrenci Başvuru Formu kullanılarak akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.

Bu şekilde özel öğrenci olarak kabul edilenler Üniversite Yönetim Kurulunca kredi başı belirlenen öğrenim ücretlerini ödeyerek kayıt yaptırabilirler. Öğrenim ücretinin ödenmesi ve kayıt işlemleri, kabul akabinde ilan edilecek tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılır.

Özel öğrenci statüsünde alınan derslerin başarı çizelgeleri dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınır.

Enstitümüzde özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenci, daha sonra aynı lisansüstü programa kabul edilmesi durumunda aldığı ve başarılı olduğu derslerden en fazla ikisinden muaf sayılabilir. Özel öğrenci statüsünde alınan bir dersten muaf sayılabilmek için dersin alınışının üzerinden iki yıl geçmemesi gerekir. Muafiyet başvurusu  Zorunlu Kredi Yüküne Ders Saydırma Başvuru Formu kullanılarak yapılır. 
 
Bir Yükseköğretim Kurumu Öğrencisinin Başvurması
Üniversitemiz dışındaki bir yükseköğretim kurumu öğrencisi kendi enstitsünün teklifi ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararıyla Enstitümüzden özel öğrenci olarak ders alabilir. Teklifler Enstitümüze Üniversitemiz ders yazılım haftası içinde ulaşılacak şekilde resmi yazıyla yapılır. Resmi yazıda öğrenci bilgileri ve alınacak olan dersin kodu ve adı yer almalıdır. Bu şekilde kabul edilen öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına T. C. Kimlik numaralarını vererek kayıt yaparlar. Bu öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz. Ders başarı çizelgeleri dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarınca ilgili Enstitülere gönderilir.
 
Özel Öğrenci Olarak Enstitümüzden Alınabilecek Dersler
Ders tercihleri Enstitümüz öğrencileri için o dönem okutulacak derslerden yapılabilir. Dönem dersleri, ders içerikleri, sorumluları ve ders programları ilgili anabilim dalı başkanlıklarından öğrenilebilir. Enstitümüz öğrencilerinin kayıt yapmadığı dersleri tercih edenlere onay verilmez.

İlgili Mevzuat
Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği