Paydaşlarımız

İç Paydaşlarımız: Lisans eğitimini üniversitemizde tamamlayıp lisansüstü eğitimini enstitümüzde tamamlamak isteyen öğrenciler, ilgili anabilim dallarında görev alan öğretim üyeleri, rektörlük birimi, anabilim dalı başkanları, öğrenci işleri daire başkanlığı enstitümüzün iç paydaşlarını oluşturmaktadır.
 
Dış Paydaşlarımız: Lisans eğitimini farklı üniversitelerde tamamlayıp lisansüstü eğitimini enstitümüzde tamamlamak isteyen öğrenciler, diğer üniversitelerin enstitüleri, Yüksek Öğretim Kurulu, TÜBİTAK, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı enstitümüzün dış paydaşlarını oluşturmaktadır.