Süreçler ve Formlar

SÜREÇLER VE FORMLAR
 
Her bir başlık altında iş süreçleri anlatılmış ve kullanılacak formlar eklenmiştir. Formların tüm içerikleri (imzalar hariç) bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alındıktan sonra ilgili birimlere teslim edilecektir. Elle doldurulan ve işlemleri tamamlanmamış formlar kabul edilmeyecektir.

Takvim
Öğrenci Kabulü (Formları temin etmek için ilgili konu başlıklarına tıklayınız.)
 • Özel Öğrenci 
  • Özel Öğrenci Başvuru Formu (Mezun olan öğrenciler için)
  • Halen Bir Yükseköğretim Kurumunun Lisansüstü Öğrencisi Olup Enstitümüzden Ders almak İsteyen Öğrenciler 

Yüksek Lisans (Formları temin etmek için ilgili konu başlıklarına tıklayınız.)
 • İngilizce Hazırlık Sınıfı (2018-2019 eğitim öğretim yılında kabul edilen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına tabi değildirler.)
 • Tez Yazımı
  • Tez Yazım Kılavuzu
  • Tez Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
  • Tez Örneği
  • Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz 
 • Etik Kurulu Onay Belgesi Başvurusu  -   Kurumlarda Yapılacak Bilimsel Araştırmalar İçin İzin Alma Başvurusu
  • Etik Kurulu Onay Belgesi Almak İçin Başvuru Formu
   • Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu / Başvuru Kontrol Listesi
   • Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu / Onay Formu
   • Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu / Araştırmacı Taahhütnamesi
   • Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu /Bilgilendirilmiş Onam Formu 
  • Bilimsel Araştırma İzinleri İçin Başvuru Formu
 • Tez Savunma Sınavı (Başvuru - Tez Jürisi Oluşturma- Sınavın Yapılması ve Değerlendirilmesi) ve Mezuniyet İşlemleri
  • Tez Savunma Sınavı Giriş Başvuru Belgesi
  • Tez savunma sınavı giriş başvurusunda kullanılmak üzere uygunluk belgesi
  • Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
  • Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
  • Yüksek Lisans Kişisel Tez Değerlendirme Raporu
  • Doktora Kişisel Tez Değerlendirme Raporu
  • Düzletme Kararı Verilen Tezler için Tez Savunma Sınavı Giriş Başvuru Belgesi
  • Sınav Değerlendirme Tutanağı
  • Mezuniyet İşlemlerinde İstenen Belgeleri Enstitüye Teslim Etmek İçin Bir Ay Ek Süre Talep Dilekçesi
  • Mezuniyet Başvuru Belgesi
  • Ay Ek Üsüre Alma İstek Formu (Mezuniyet işlemlerinde kullanılacak belgeleri süresinde teslim edemeyen öğrenciler için)
  • Tez Yazım Uygunluk Belgesi
  • Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz

Doktora (Formları temin etmek için ilgili konu başlıklarına tıklayınız.)
 • İngilizce Hazırlık Sınıfı (2018-2019 eğitim öğretim yılında kabul edilen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına tabi değildirler.)
 • Yeterlik Sınavı
  • Yeterlik Sınavına Girmek İçin Enstitü Müdürlüğüne Yapılacak Olan Başvuruda Kullanılacak Olan Matbu Dilekçe
  • Yeterlik Sınavı Jürisi Görevlendirme Tutanağı
  • Yeterlik Sınavı Sonuç Belgesi 
 • Tez Yazımı
  • Tez Yazım Kılavuzu
  • Tez Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
  • Tez Örneği
  • Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz
 • Etik Kurulu Onay Belgesi Başvurusu  -   Kurumlarda Yapılacak Bilimsel Araştırmalar İçin İzin Alma Başvurusu
  • Etik Kurulu Onay Belgesi Almak İçin Başvuru Formu
   • Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu / Başvuru Kontrol Listesi
   • Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu / Onay Formu
   • Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu / Araştırmacı Taahhütnamesi
   • Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu /Bilgilendirilmiş Onam Formu 
  • Bilimsel Araştırma İzinleri İçin Başvuru Formu
 • Tez Savunma Sınavı (Başvuru - Tez Jürisi Oluşturma- Sınavın Yapılması ve Değerlendirilmesi) ve Mezuniyet İşlemleri
  • Tez Savunma Sınavı Giriş Başvuru Belgesi
  • Tez savunma sınavı giriş başvurusunda kullanılmak üzere uygunluk belgesi
  • Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
  • Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
  • Yüksek Lisans Kişisel Tez Değerlendirme Raporu
  • Doktora Kişisel Tez Değerlendirme Raporu
  • Düzletme Kararı Verilen Tezler için Tez Savunma Sınavı Giriş Başvuru Belgesi
  • Sınav Değerlendirme Tutanağı
  • Mezuniyet İşlemlerinde İstenen Belgeleri Enstitüye Teslim Etmek İçin Bir Ay Ek Süre Talep Dilekçesi
  • Mezuniyet Başvuru Belgesi
  • Ay Ek Üsüre Alma İstek Formu (Mezuniyet işlemlerinde kullanılacak belgeleri süresinde teslim edemeyen öğrenciler için)
  • Tez Yazım Uygunluk Belgesi
  • Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz

 Diğer Formlar (Formları temin etmek için ilgili konu başlıklarına tıklayınız.)

İdari Formlar (Formları temin etmek için ilgili konu başlıklarına tıklayınız.)
 • Yeni Ders Açma
  • Kredili Ders Açma Öneri Formu
  • Uzmanlık Alan Dersi Açma Öneri Formu
 • Anabilim Dalı Başkanlıklarının Dönem Dersilerini Önermesi
Ders Listeleri
Anabilim Dalı Temsilcileri