Tanitim

 
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü adıyla kurulan Enstitümüz,  18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile adı ve bağlantısı değiştirilerek Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adıyla Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Fatih yerleşkesi içerisinde bulunan Enstitü Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi,  İlahiyat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı bünyesinde yer alan aşağıdaki anabilim dallarda lisansüstü eğitim vermektedir. (*  işareti programlara, asgari öğretim üyesi şartını sağlamadıkları için öğrenci alınmamaktadır. )


1-Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları (Anabilim Dalı / Bilim Dalı)
 • Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi / Eğitim Teknolojileri Eğitimi
 • Temel Eğitim / Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
 
2-Tezli Yüksek Lisans Programları (Anabilim Dalı / Bilim Dalı)
 • Beden Eğitimi ve Spor        
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi         
 • Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  
 • Gazetecilik    
 • Güzel Sanatlar Eğitimi / Müzik Eğitimi     
 • Güzel Sanatlar Eğitimi / Resim - İş Eğitimi          
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık        
 • Kamu Hukuku          
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Biyoloji Eğitimi     
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fen Bilgisi Eğitimi
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fizik Eğitimi          
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Kimya Eğitimi       
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi           
 • Müzikoloji 
 • Resim*
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Coğrafya Eğitimi*   
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Sosyal Bilgiler Eğitimi        
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Tarih Eğitimi*
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi*      
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Türkçe Eğitimi                     
 • Temel Eğitimi / Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
 
3-Doktora Programları (Anabilim Dalı / Bilim Dalı)
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Biyoloji Eğitimi*   
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fen Bilgisi Eğitimi
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fizik Eğitimi*        
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Kimya Eğitimi*     
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Türkçe Eğitimi*                   
 • Temel Eğitimi / Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
 
4-Ortak Yürütülen Yüksek Lisans Programlar (Anabilim Dalı / Bilim Dalı)
 • Felsefe ve Din Bilimleri (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesiyle ortak yürütülmektedir.)
 • Temel İslam Bilimleri (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesiyle ortak yürütülmektedir.)
 • Özel Hukuk (Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle ortak yürütülmektedir.)
  
5- Ortak Yürütülen Doktora Programları (Anabilim Dalı / Bilim Dalı)
 • Kamu Hukuku (Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle ortak yürütülmektedir.)*