Tanıtım

 
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü adıyla kurulan Enstitümüz, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile adı ve bağlantısı değiştirilerek Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adıyla Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır.

Fatih yerleşkesi içerisinde bulunan Enstitü; örgütleri Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı bünyesinde olan programlarda lisansüstü eğitim vermektedir.