Tez Danışmanı Atanması

(Üniversitemiz lisansüstü programlarında tez danışmanı atamalarında öğretim üyelerinde aranacak kriterler, tez danışmanı seçim ile atama ve değişikliğine ilişkin ilkeler ve emekli olan veya başka bir sebeple Üniversitemizden ayrılan öğretim üyelerinin tez danışmanlıkları 06.11.2020 tarih ve 32 Sayılı Senato Kararında görüşülmüş olup alınan kararları incelemek için tıklayınız. )
 
Tez Danışmanının Atanması
Danışman seçimi 
yüksek lisans programlarında
 en geç birinci; doktora programlarında ise en ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılır. Öğrenci, Lisansüstü Eğitim Programları Danışman Atama ve Değişikliğine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri arasından seçim yapar. Öğrenci, tez danışmanı olarak atanmasını tercih ettiği üç öğretim üyesinin ismini imzalarını da alarak Danışman Seçim Formuyla anabilim dalı başkanlığına bildirir. Anabilim dalı başkanlığı, öğrencinin seçimlerini ikiye indirerek Danışman Önerileri Kurul Tutanağıyla Enstitüye önerir. Öğrencinin tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. 

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu danışman, Üniversite içerisinden olabileceği gibi, başka bir üniversitenin kadrosunda görevli en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci tez danışmanı önerisi, en geç tez danışmanının atanmasını izleyen dönemin sonuna kadar yapılabilir. İkinci danışman teklifi öğrencinin tez danışmanının gerekçeli beyanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ile yapılır. 

İngilizce ve bilimsel hazırlık programı öğrencilerine tez danışmanı atanmaz. Bu öğrencilerin ders onayları anabilim dalı başkanlıklarınca yapılır. 

Tez danışmanı değişikliği, Lisansüstü Eğitim Programları Danışman Atama ve Değişikliğine İlişkin Usul ve Esasları kapsamında yapılır. Tez danışmanını değiştirmek isteyen öğrenci Danışman Değişikliği Talep Formunu kullanarak anabilim dalı başkanlığına başvuru yapar. 

Tez danışmanı atamalarına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu kararları ilgili anabilim dalı başkanlıklarına yazılır. 
Öğrencinin otomasyon sistemi üzerinden ders yazılımı yapabilmesi için anabilim dalı başkanlığınca tez danışmanı - öğrenci eşleşmesi yapılmalıdır. Tez danışmanı atanan öğrencilerin ders onayları bu öğretim üyelerince yapılır.
Seminer, tez ve uzmanlık alan dersleri tez danışmanından alınır. Tez danışmanı atanıncaya kadar ders onayları anabilim dalı başkanlığınca yapılır.

Tez danışmanı atanan öğrencilerin en geç danışman atanmasını takip eden dönem sonuna kadar tez konusu/önerilerini sunması gerekir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 


Formlar: