Doktora Tez İzleme Komitesi

 
Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yeterlik sınav tarihi baz alınarak bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Birden çok bilim dalına sahip anabilim/anasanat dallarında, biri bilim dalı içinden olmak üzere diğeri aynı anabilim/anasanat dalına bağlı diğer bilim dallarından da üye seçilebilir. Anabilim Dalı BaşkanlığıTez İzleme Komitesi Öneri Formunu kullanarak önerisini Enstitüye bildirir.

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışman görüşü, Enstitü anabilim başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Anabilim dalı başkanlığı önerisiniTez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formunu kullanarak Enstitüye bildirir.

Tez izleme komitesi, atanmış olduğu öğrencinin tez önerisi sözlü savunma sınavını yapmak, tez çalışma raporlarını değerlendirmek ve tez savunma sınavına doğal üye olarak katılmakla görevlidir.

Tez izleme komitelerini görmek için tıklayınız