Doktora Tez İzleme Raporu

30.04.2020 tarih ve 95 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu toplantısında, COVID-19 salgınının yayılımını önleme tedbirleri gereğince 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Ocak-Haziran Dönemi tez izleme raporlarının teslim başvurularının Haziran ayı içerisinde yapılması, değerlendirmelerinin ise Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. Bu karar kapsamında öğrencilerin tez çalışma raporlarını tez izleme komitesine teslim etmesi, raporların tez izleme komitesince değerlendirilmesi ve sonuçlarının Enstitüye gönderilmesi aşağıdaki gibi planlanmış olup tez çalışma raporu hazırlaması gereken öğrencilerin listesi ekte yayınlanmıştır.
 
Öğrenci
  • Danışmanları Üniversitemiz kadrosunda olan doktora öğrencileri, kendi tez danışmanlarına; Üniversitemiz dışında olan öğrenciler ise Anabilim Dalı Başkanlıklarına 24 Haziran tarihine kadar tez çalışma raporları elden veya e-posta yolu ile teslim edecektir.
 
Tez Danışmanı/Anabilim Dalı Başkanlığı
  • Tez danışmanı, kendisine teslim edilen raporun değerlendirilmesi için tez izleme komitesi üyeleriyle görüşerek 13-29 Temmuz tarihleri arasında bir toplantı günü belirler ve üyelerin e-posta adreslerine tez izleme raporunu gönderir. Danışman, belirlenen tarihi Tez Danışmanı Bildirimi formunu kullanarak Anabilim Dalı Başkanlığına bildirir. Form ekinde tez izleme raporu yer almalıdır. Danışman, söz konusu işlemleri en geç 26 Haziran’a kadar tamamlamalıdır. Anabilim Dalı Başkanlığı formu ve form ekinde yer alan raporu üst yazıyla en geç 3 iş günü içinde Enstitüye gönderir.
  • Tez danışmanı Üniversite dışında olan öğrencilerin raporlarının değerlendirilmesi için Anabilim Dalı Başkanlığı tez izleme komitesi üyeleriyle görüşerek 13-29 Temmuz tarihleri arasında bir toplantı günü belirler ve üyelerin e-posta adreslerine tez çalışma raporunu gönderir. Anabilim Dalı Başkanlığı belirlenen tarihi “Anabilim Dalı Başkanlığı Bildirimiformunu doldurarak Enstitüye bildirir. Formun ekinde tez izleme raporu mutlaka yer almalıdır. Anabilim Dalı Başkanlığı söz konusu işlemleri en geç 26 Haziran’a kadar tamamlamalıdır.
 
Tez İzleme Raporlarının Değerlendirilmesi
  • Tez çalışma raporları tez izleme komitesi tarafından belirlenen tarihte toplanarak değerlendirilir. Toplantı, salgına karşı gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla yüz yüze yapılacağı gibi uzaktan erişim teknolojileri (telekonferans, Skype vb.) kullanılarak da yapılabilir. Toplantı sonucu “Tez Çalışması Değerlendirme Sonuç Tutanağını doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilir. Söz konusu tutanak 3 iş günü içinde Enstitüye resmi yazıyla gönderilir. Tez izleme komitesinde Üniversitemiz kadrosu dışında öğretim üyesi görevli olması ve söz konusu öğretim üyesinin toplantıya uzaktan erişimle katılması halinde ilgili öğretim üyesinin görüşü bireysel olarak alınır ve tutanağa eklenir.
  • Tez danışmanları toplantının başlatılmasından, tutanakların hazırlanmasından ve Anabilim Dalına tesliminden sorumludur. Tez danışmanı Üniversite dışından olması halinde Anabilim Dalı Başkanlığınca kadrosu Üniversitemizde olan tez izleme komitesi üyelerden biri bu işlemleri yapmak üzere görevlendirilir.