Doktora Tez İzleme Raporu

 
Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

Öğrenci tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez izleme rapor sonuçlarının izlenmesi için …1000 Tez İzleme Raporuna yazılır. Ocak- Haziran ayları içinde tez önerisi kabul edilen öğrencilerin tez izleme dönemleri Temmuz –Aralık; Ocak-Haziran,...; Temmuz-Aralık ayları içinde tez önerisi kabul edilen öğrencilerin tez izleme dönemleri ise Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık,... şeklinde tez savunma sınavına kadar devam eder.

Tez izleme raporlarının hazırlanma ve dağıtım süresi, değerlendirme tarihinin belirlenmesi, raporun dağıtılmasında ve değerlendirilmesinde kullanılacak formlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

 
Dönemi Rapor Hazırlama Süresi Raporun Tez İzleme Komitesine Teslim Edilebileceği Süre Aralığı Tez İzleme Komitesince (TİK) Raporu Değerlendirilebileceği Süre Aralığı Kullanılacak Formlar
Ocak-Haziran Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs Nisan, Mayıs
(Rapor TİK’ tarafından Haziran ayı sonuna kadar değerlendirilir. Öğrenci TİK’e raporunu değerlendirme tarihinden en az 30 gün önce dağıtmak zorundadır.)
Mayıs, Haziran
(Haziran ayını geçmeyecek şekilde TİK tarafından değerlendirme tarihi belirlenir. Öğrenci TİK’e değerlendirme tarihinden en az 30 gün önce raporunu dağıtmak zorundadır.)
Temmuz-Aralık Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım Ekim, Kasım
(Rapor TİK’ tarafından Aralık ayı sonuna kadar değerlendirilir. Öğrenci TİK’e raporunu değerlendirme tarihinden en az 30 gün önce dağıtmak zorundadır.)
Kasım, Aralık
(Aralık ayını geçmeyecek şekilde TİK tarafından değerlendirme tarihi belirlenir. Öğrenci TİK’e değerlendirme tarihinden en az 30 gün önce raporunu dağıtmak zorundadır.)
 

İlgili Mevzuat:

Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği