Tez Yazım İşlemleri


KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünden Enstitümüze aktarılan öğrenciler; 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı başına kadar tezlerini teslim etmeleri halinde, tezin dış kapak-önsöz arasındaki sayfalar için KTÜ EBE tez yazım kılavuzuna göre; içindekiler sayfası ve sonraki bölümlerinde ise KTÜ SBE  tez yazım kılavuzuna göre yazacaklardır. 

KTÜ Eğitim Bilimler Enstitüsünden Enstitümüze aktarılan öğrenciler 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı başına kadar tezlerini teslim etmeleri halinde, tezlerini KTÜ EBE yer alan kılavuza göre yazacaklardır.

Tez Yazımı ve Basımında Yararlanacak Diğer Kaynaklar:  
 NOT: 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı başından itibaren Enstitüye teslim edilecek olan tezler yeni tez yazım
             kılavuzuna göre yazılacaktır. Yeni kılavuza erişmek için tıklayınız.