Tez Yazımı

 
Enstitümüze bağlı olarak hazırlanacak tezlerin yazımı ve basımı Enstitümüz tez yazım kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.  Tez savuna sınavına girecek ve tez savunma sınavından başarılı olan öğrencilerin tezlerini Enstitüye teslimde herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için aşağıdaki kaynakları okumaları yararlarına olacaktır.
 
Tez Yazımında ve Basımında Yararlanacak Kaynaklar
Tez Yazım Kılavuzu
Tez Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
Tez Örneği
Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz (Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu ile kompakt diskler bu kılavuzda belirtilen esaslara göre hazırlanacaktır.